Tidligere arrangementer

 

Tur til Lilleskov Teglværk

Lørdag den 2. oktober 2021.    Læs mere her

 

Arrangementer i 2020 og 2021

Fra marts 2020 til efterår 2021 blev alle arrangementer aflyst på grund af coronapandemien.

 

Generalforsamling 11. marts 2020 på Brobyværk Kro

Efter den velbesøgte generalforsamling og kaffen var der et spændende foredrag af Jørgen Larsen, fhv.museumsinspektør … Den særlige anledning var en markering af 100 året for Genforeningen, og foredragets titel var”Preussiske forfølgelser i Nordslesvig 1900, afstemning 1920, fest og minder” … Foredraget gav et godt indtryk af forholdene lige syd for Kongeåen før, under og efter afstemningen i 1920, og det omfattede historier om grove overgreb på dansksindede, historien om følelsesladede afstemninger med mange tilrejsende og historier om mange minder, faldne soldater m.m.

 

Lindbergudstilling

Søndag den 19. januar 2020. Læs mere her

 

Min farmor og de andre faldne kvinder

Foredragsaften ved Henning Frandsen

Torsdag den 14. november 2019 kl. 19.00 på Brobyværk Kro i et samarbejde mellem LOF Faaborg-Midtfyn og Broby Lokalhistoriske Forening.

- om kvinder, der fødte uægte børn og blev straffet for det ... 

 Henning Frandsen, der har en journalistisk baggrund fortalte med udgangspunkt i sin farmors historie om de kvinder, der gennem tiderne fødte uægte børn, og som dermed ofte havnede på samfundets bund som foragtede enlige mødre.

Henning Frandsen havde grundig sat sig ind i emnet og berettede meget tankevækkende om kvindernes ulige forhold alt imedens mændene ofte kunne springe, som de ville.

 

Sommertur til Nr. Broby Kirke og besøg på Lundegaard

Lørdag den 25. maj 2019.    Læs mere her

"Herren er en munter mand"

Ved tidl. sognepræst Palle Jensen.
Foredragsaften i samarbejde med LOF Faaborg-Midtfyn. Læs mere her

 

Lindbergudstilling

Søndag den 27. januar 2019. Læs mere her

 

”Reformer og forandringer”

Ved sognepræst Ole Buhl Nielsen, Brahetrolleborg.
Foredragsaften i samarbejde med LOF Faaborg-Midtfyn. Læs mere her

 

Sommertur til Sønder Broby

Lørdag den 26. maj 2018
En historisk byvandring gennem Sønder Broby med tilbageblik til tiden før ”selvejet” i området. En tid, hvor
næsten hele sognet var ejet af grevskabet Muckadell og hvilken betydning, det havde. Helt frem til 1917 var
de allerfleste gård- og husmænd fæstere under grevskabet.
Turen startede ved kirken, hvor der er udsigt opad Marsk Billesvej og hørte historien om missionshuset og
dets flytning, om vandmøllen og elektricitetsværket. Læs mere her