Formål

Broby Lokalhistoriske Forening blev stiftet i 1978 med det formål at fremme og udbrede interessen for den lokale historie i i den tidligere Broby Kommune samt at oprette og drive lokalarkiv i:
 
Allested-Vejle
Nørre Broby
Sønder Broby
Vester Hæsinge - Sandholts Lyndelse
 
Foreningens aktiviteter
 
Foreningen arrangerer udstillinger, foredrag, filmfremvisning og udflugter med lokal-historisk eller historisk indhold.
 
Foreningens medlemmer modtager årsskriftet: BROBY LOKALHISTORIE
 
For interesserede medlemmer kan nedsættes arbejdsgrupper, hvor man kan arbejde mere dybtgående med ét eller flere emner.
 
Fra 7. februar 2016 har Lindberg-Samlingen været en afdeling under Broby Lokalhistoriske Forening. Lindberg-Samlingens primære formål er at indsamle, modtage, opbygge og eje en samling af Lindbergbilleder.