Bliv medlem

Bliv medlem af Broby Lokalhistoriske Forening
Som medlem af Broby Lokalhistoriske Forening støtter man hele det lokalhistoriske arbejde i Broby-området.
Foreningens medlemmer modtager årsskriftet: "BROBY LOKALHISTORIE" med artikler om Broby områdets historie. Desuden arrangerer foreningen foredrag, filmfremvisning og udflugter foruden den årlige udstilling af Lindberg-Samlingerne.
Alle med interesse for foreningens arbejde kan blive medlem.
Årligt kontingent: kr. 200,- pr. person –  husstand kr. 250,-. Firma medlemsskab kr. 250,-

Betalingsanvisning: Foreningens konto i
Sparekassen Fyn:  Reg. nr.  0828  Kontonr.  8045631894

Ved indbetaling anfør venligst:
Navn
Adresse
Postnr. og  by
og meget gerne E-mail